Bertel Bøhnsmoen: Fredningens far

Han kjempet mot okkupantene under krigen. Han kjemper for ofrene etter frigjøringa. Bertel Bøhnsmoen er Milorg-lederen som organiserer søket etter massegravene, og oppgravinga av ofrene, i juni 1945. Og som tar til orde for å frede Dødsskogen.

Bertel Bøhnsmoen var leder for Hjemmestyrkene på Øvre Romerike. Bare noen få kjente den egentlige rollen til «Bent». Først i frigjøringsdagene blir det kjent at han var sjef for Milorgs Avsnitt 122. Det er som sådan han, fra Jessheim, får ansvar for å finkjemme Trandumskogen, i juni 1945. For å finne ofrene.

Krigsminnets vokter

Bøhnsmoen og hans menn gjennomsøker skogen. De sørget for vakthold når gravene åpnes. De kommer nærmere grusomhetene enn de fleste. Flere av de drepte – som nå blir funnet – var kjenninger; kanskje kamerater. For kaptein Bøhnsmoen faller det naturlig å gå i bresjen for å få fredet stedet. Tanken slår ham allerede mens letingen pågår. Det er i egenskap av avsnittssjef at han sender den første henvendelsen til regjeringa. Ironisk nok er det hans egne kolleger i Forsvaret – hvorav flere med bakgrunn fra Milorg – som setter seg mot, og forhindrer fredning.

Avsnittssjef Bertel Bøhnsmoen (Nr. 4 fra venstre) avbildet sammen med en del av ledelsen i Milorgs Avsnitt 122 og andre utenfor Romerike folkehøyskole på Jessheim i 1945. Foto: MiA – Museene i Akershus

Hjemmestyrkene blir formelt oppløst 15. juli 1945. Bøhnsmoen samler da sine menn, og takket dem av: «Når Hjemmestyrkene nå oppløses, kan Avsnitt 122 med god samvittighet si at det har løst sin oppgave. […] Jeg vil ønske at det gode samholdet og kameratskapet som har vært innen Avsnittet må fortsette til beste for landet.»

Heimevernets mann

Til beste for landet. Selv fortsetter Bertel Bøhnsmoen å tjene landet ennå i mange når, nå i den direkte videreføringen av Hjemmestyrkene: I Heimevernet. Med sin bakgrunn fra Milorg og motstandsarbeid, evnen til å skape mye av lite og få folk med seg, blir han tidlig en av dem som skapte rammene for det nye HV.

Bøhnsmoen er en av de aller første som rekrutteres inn i den lille staben som settes opp for å bygge den nye styrken – under den legendariske HV-sjefen, oberst Mons Haukeland, også han krigsveteran med cred. Bøhnsmoens første store oppgave er å få opprettet en HV-skole. Heimevernsskolen etableres på Dombås. Oppdraget løses.

Oberstløytnant Bertel Bøhnsmoen som sjef for HV-04 på Kongsvinger. Foto: MiA – Museene i Akershus

Etter noen år i HV-staben tar Bertel Bøhnsmoen over som sjef for HV–04; en stilling oberstløytnanten skal ha i 23 år. Som sådan er han også kommandant på Kongsvinger festning.