Russetid? Henrettelse!

Det ble ingen russetid for de tre Oslo-gymnasiastene Lars Emil Erichsen (22), John Hatland (20) og Per Arne Stranger-Thorsen (21). De satt inne, og ventet på dommen. Det ble heller ingen avgangseksamen på dem, torsdag, 25. mai 1944. Samtidig med at klassekamerater gjør seg klar til matteprøven, stilles de tre opp og skytes – i Trandumskogen.

Tekst: Petter Aunaas og Dag Leraand

De tre er, sin unge alder til tross, motstandsmenn. De er milorg-jegere. Tre uker tidligere var de med på en dramatisk aksjon som skal koste dem livet, på retterstedet i Trandumskogen. De er ikke de eneste som dør her, denne morgenen. Og de er ikke de eneste ungdommene som møter døden her på Trandum. Blant 173 nordmenn som ble henrettet her, var det også 13 studenter.

Dramatisk sabotasjeaksjon

Aksjonen som endte med dødsdom og henrettelser er godt kjent og mye omtalt. Den er også med i filmen om motstandshelten Max Manus. Der er også de tre ungguttene med, om enn i skyggen av sabotørene fra Oslogjengen som tar seg inn i det svære leilighetskomplekset i Kirkegata 90 i Oslo, sent på kvelden 4. mai 1944.

Fem unge milorg-jegere holder vakt på gateplan, mens tre drevne sabotører tar seg opp til 7. etasje – og inn i leiligheten til major Jan Th. Kielland. Oppdrag: Ødelegge kartoteket til Arbeidstjenesten i Aker, som han har hjemme hos seg.

De som tar seg inn i blokka, og leiligheten, er Max Manus, Gregers Gram og John Edvard Tallaksen. Linge-karer. De kommer seg unna; Max Manus såret etter skuddveksling med det norske Statspolitiet (Stapo). To av ungdommene berger seg også, men ikke Lars Emil Erichsen, John Hatland og Per Arne Stranger-Thorsen.

Den eneste av disse fem som overlever krigen, er Max Manus. Gram ble skutt da han og Tallaksen ble lurt i en felle på Grünerløkka i november 1944. Tallaksen ble da tatt, og tok sitt eget liv på Akershus to uker senere, for ikke å røpe andre under tortur.

Max Manus deltok i aksjonen, men kom seg unna.

Forutbestemt dødsdom

De tre gymnasiastene stilles for politidomstolen SS- und Polizeigericht Nord på Frogner i Oslo, 24. mai 1944. Aktor nedlegger påstand om dødsstraff for alle tre. Dommerne dømmer dem til døden.

Aktor og dommere? Ja, rettssaken skjer i henhold til rettspraksis. Den nazistiske. Dommerne er utdannede jurister, til dels med lang praksis. De er jurister – og de er nazister. Dette er en SS-domstol. Også juristene må være medlemmer av det beryktede SS – og opptrer i SS-uniform i domstolen.

Erichsen, Hatland og Stranger-Thorsen dømmes, og føres tilbake til cellene på Akershus. Her sitter mange som skal dø i Trandumskogen under krigen. Noen sitter lenge, i det uvisse om når dommen blir fullbyrdet. De tre gymnasiastene trenger ikke vente lenge. Saken deres er prioritert, og det skal statueres et eksempel overfor annen ungdom:

De dømmes onsdag 24. mai, og de skytes torsdag 25. mai. Dagen etter skal flere skytes på samme sted, og legges i samme grav.

Fredag 26. mai står det i avisene: «11 terrorister og spioner dømt til døden ved SS- und Polizeigericht Nord» – med underteksten: «Dommene er fullbyrdet». Det står, som vanlig er, at de er skutt, men aldri hvor. Det er først i juni 1945 at henrettelsene i Trandumskogen blir kjent, når massegravene finnes – og åpnes.

Ofrene fikk sine dommer her i Kristinelundveien 22, hvor SS- und Polizeigericht Nord hadde sitt hovedsete. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Gripende avskjed

Identifiseringen av ofrene fra Trandumskogen er krevende. Etter hvert som det er sikker identifikasjon får familiene beskjed, og urnen med asken etter de døde kan utleveres til de etterlatte.

To av gymnasiastene fra aksjonen i Kirkeveien var nære venner fra oppvekst og skolegang. De gikk i avgangsklassen ved Vestheim gymnas i Oslo da de ble tatt. Familiene til Johan Hatland og Per Stranger-Thorsen går sammen om en felles dødsannonse – og bisettelse, i Det nye krematorium, 11. juli 1945. Bisettelsen omtales dagen etter i Aftenposten – den samme avisen som offentliggjorde dommen et drøyt år tidligere. Residerende kapellan Ludvig Schübeler snakker om deres felles oppvekst, og felles skjebne: «De to unge gutter fulgte hverandre i livet, de gikk sammen inn i den store risiko og de møttes på den andre siden av evighetsgrensen».

De tok risikoen. De ble tatt. Og de ble skutt.

12 henrettede

Avisene lister opp elleve henrettede, men ikke at de ble skutt over to dager. Én er ikke, uvisst av hvilken grunn, med på lista: Den 19-årige sjåføren Magnus Dahlen fra Fåberg.

Magnus Dahlens fangekort fra Møllergata 19. Kilde: Riksarkivet

I tillegg til disse, henrettes også de to agentene som er satt inn fra Storbritannia, Thor Peder Sentzen fra Sør-Varanger og Hans Michal Skjervø fra Osen, sabotøren Georg Stokke fra Oslo (44) og fem andre milorg-karer: Fredrik Wilhelm Holter (24), Odvar Jacobsen (28), Leif Richard Johansen (27) og Sven Olav Vogt (26), alle fra Oslo; og Harald Reitan (32) fra Ålen.