Om oss

Dette nettstedet skal bli en samlet kilde til kunnskap om og forståelse for hva som skjedde på Trandum og i Trandumskogen under andre verdenskrig. Det vil bli lansert med fyldig innhold til høsten 2022.

Et glemt sted

trandum.no skal bli et vesentlig virkemiddel i formidlingen av de historiske hendelsene knyttet særlig til den tyske okkupasjonsmaktens henrettelse av 194 ofre i Trandumskogen, i 1941–1945. Nettstedet vil også sette disse hendelsene her inn i en større historisk og aktuell sammenheng, og også favne historien til Trandum leir – før, under og etter krigen.

trandum.no skal bli den sentrale formidlingsplattformen for å skape kjennskap til det lenge forsømte krigshistoriske minnelandskapet på Trandum. Denne introduksjonsversjonen av nettstedet, lansert i mai 2022, gir et overblikk over de krigshistoriske hendelsene i selve Trandumskogen. Den vil bli supplert bl.a. av mer kunnskap om Trandum leir.

trandum.no er utviklet og vil bli forvaltet av Tranduminstituttet, som vinteren 2022 ble opprettet av Stiftelsen Trandum, med hovedformål å dokumentere og formidle Trandums historie. Stiftelsen ble etablert i 2015, med formål å ivareta historiske deler av den tidligere militærleiren Trandum. Stiftelsen står også bak tilbudet Veteranbase Trandum.

trandum.no er utviklet med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen, og inngår i et større formidlingsopplegg, i samarbeid med bl.a. Ullensaker kommune, Ullensaker museum og Øvre Romerike Forsvarsforening. Tranduminstituttet er redaksjonelt ansvarlig for alt innhold, og har rettighetene til innholdet – som kan brukes av andre, etter avtale.

Ansvarlig: Lars Sølvberg
Redaksjon: Petter Aunaas, Dag Leraand
Design: Spire