Prosjekt_T25

Historien om henrettelsene i Trandumskogen skal dokumenteres og formidles bedre. Det samme skal Trandums samlede krigshistorie, rammet inn av minnelandskapet Trandum. Formidlingsprosjektet Trandum25 skal bidra sterkt til det.

Forprosjekt 2021–22: Høsten 2020 stilte Stortinget seg samlet bak et innspill om å ta tak i formidlingen av den nasjonale krigshistorien fra Trandumskogen. Stortingsrepresentant Himanshu Gulati fremmet interpellasjonen, etter et initiativ fra Øvre Romerike Forsvarsforening. Et samlet storting henstilte til regjeringen om å bidra til å løfte fram den lenge forsømte formidlingen.

Kulturdepartementet ga Ullensaker kommune støtte til et forprosjekt for å se på mulige grep for å fornye og forsterke formidlingen av den dramatiske historien om henrettelsene her på Romerike. Kommunen engasjerte Stiftelsen Trandum til å gjennomføre forprosjektet, i dialog særlig med Øvre Romerike Forsvarsforening og Ullensaker museum.

Hovedprosjekt 2022–25: Vinteren 2022 startet et hovedprosjekt, basert på anbefalingene fra forprosjektet. De første tiltakene ble startet takket være et tilskudd fra DNB Sparebankstiftelsen. Disse tiltakene inngår i hovedprosjektet, og er særlig ment å forsterke formidlingen opp mot ungdom. Disse web-sidene er ett av disse, aller første synlige, resultatene fra hovedprosjektet.

Anbefalingen fra forprosjektet er et sammensatt hovedprosjekt over en periode på fire år. Det er i utgangspunktet identifisert 33+ enkeltstående tiltak i én helhet. Gjennomføringen vil avhenge av finansiering. Forprosjektrapporten er avlevert til Ullensaker kommune, og er offentlig.