Trandumskogen, fredag 2. juni 1944: Fem mann – femten skudd – én grav

Nazistene hadde det travelt i Trandumskogen, sommeren 1944. Dette var det siste året Dødsskogen på Romerike ble brukt til henrettelser – og aldri før var flere blitt skutt her: Langt over halvparten av alle 194 henrettede ble skutt dette året: 84 mann. Fem av dem falt 2. juni.

Tekst: Petter Aunaas og Dag Leraand, Tranduminstituttet

De fem som måtte bøte med livet denne fredagen for 80 år siden var motstandskarer fra Milorg. To av dem kom området: Kaare Hexeberg og Oscar Håkon Johannessen var begge fra Nittedal. Så langt vi vet, tilhørte de fem sammen gruppe innenfor Milorg, ledet av den 34-årige Hexeberg. Pølsemaker i det daglige – men også milorg-instruktør!

Kaare Hexebergs fangekort fra Møllergata 19. Foto: Riksarkivet.

Likvidasjonsgruppe

Det er skrevet mye om Milorgs organisering og aktivitet rundt om i landet, og ikke minst om Distrikt 13 (D13), som dekket Oslo og omegn. Men historikerne har funnet lite om enkelte deler av D13, og aller minst om noen av de mer spesialiserte gruppene. Og det var, så vidt vites, en slik Kaare Hexeberg ledet – og de andre som ble henrettet denne juni-fredagen – synes å ha tilhørt.

Trolig var dette en likvidasjonsgruppe som opererte på ordre fra sentralledelsen i Milorg, og som samtidig hadde kontakt med de kommunistiske motstandsgruppene, som sto sterkt i de østlige delene av D13.

Milorg tok sent i bruk militær sabotasje og væpnede angrep, derunder likvidasjoner, men i 1944 var hanskene av – på begge sider: Den norske motstandsbevegelsen trappet opp aksjonene; den tyske okkupasjonsmakten trappet opp terroren – blant annet med flere dødsdommer, flere henrettelser. Og først og fremst her i Trandumskogen.

Om Hexebergs gruppe faktisk sto bak noen likvidasjoner vites ikke, men lite tyder på det. Derimot våpentrening – og planlegging av likvidasjon: I boka ‘Rød skygge over D13’, av Per Helge Martinsen, fortelles Hexebergs gruppe ble tatt mens de planla å likvidere den norske Gestapo-agenten Reidulf Pedersen. Alle fem ble arrestert 22. august 1943. Det skjedde mer eller mindre tilfeldig, fordi den fryktede tyske etterforskeren, senere Gestapo-sjef i Norge, Siegfried Fehmer, bodde i samme strøk som noen av karene beveget seg.

Henrettelsen av de fem ble publisert i landets aviser dagen etter at den var fullbyrdet. . Faksimile: Lofotposten – Lørdag 3. juni 1944.

Dødsdommene

De fem milorg-karene ble stilt for den tyske politidomstolen på Frogner i Oslo; SS- und Polizeigericht Nord. Rettssaken var effektiv; utfallet var gitt: Det ble nedlagt påstand om dødsstraff – og de ble alle dømt til døden.

På én og samme dag, 1. juni 1944, ble de fem karenes sak behandlet og pådømt. Deretter ble dommen stadfestet av og anmodning om benådning avslått.

Det skjedde raskt, når saken først ble ført. Men da hadde de sittet lenge fengslet: Ved arrestasjonen 22. august 1943 ble de anbragt på Møllergata 19, der de satt til 1. mars 1944. Da ble de overført til Akershus festning.

Allerede dagen etter dommen ble de fem henrettet i Trandumskogen. Der ventet en klargjort grav; én grav for dem alle – en massegrav. Der ventet eksekusjonspelotongen; tyske soldater med skudd i kamrene. Ildordren ble gitt: «Feuer!» Det er tre kuler på hver av de fem fangene: To mot hodet, ett mot hjertet.

Først et år senere, i juni 1945, blir de funnet i én av massegravene her, i grav nummer sju i Dødsskogen.

Først da får familiene vite hvor de henrettede er blitt av, og bekreftelsene kommer etter det nitidige identifikasjonsarbeidet. Beskjeden får de etterlatte på sedvanlig kort og korrekt vis, som til herr Erling Johannessen, Nittedal: «En skal få meddele at Oscar Håkon Johannessen f. 5/12-19 er identifisert som lik nr. 3 i grav nr. 7 fra Trandum».

Politiinspektør Helge Lindboe Nordtømme skrev mange slike brev sommeren 1945. Faksimile fra Oslo politikammers arkiv/Riksarkivet.

Bisettelsen

Meddelelsen fra politiet er samtidig legitimasjon for å hente ut urnene, så familiene kan få bisatt de døde. Aftenposten omtalte bisettelsen til Kaare Hexeberg, den 19. juli 1945: En gripende minnestund i Det nye krematorium i Oslo, skrev avisen, før urnen ble ført til Nittedal for å bli gravsatt der. Det spilles og det synges: ‘Gud signe vårt dyre fedreland’ og ‘Alltid freidig når du går’ – og til sist: ‘Norge, mitt Norge’ og ‘Ved Rondane’.

Romerikes blad omtalte bisettelsen til Oscar Håkon Johannesen, ved Nordre gravlund, 15. juli 1945. Mange fulgte også ham; det er et hav av blomster og hilsener. Det er kranser fra mor, søsken og svigerinne; fra hjemmestyrkene i Nittedal og Hakadal, Nittedal arbeideridrettslag, Nittedal ungdomskorps, Nittedal ungdomsdamegruppe og Rotnes skole.

De fem som ble henrettet i Trandumskogen 2. juni 1944:

  • Gunnar Hanssen, Oslo
  • Kaare Hexeberg, Nittedal (født i Oslo)
  • Oscar Håkon Johannessen, Nittedal (født i Trondheim)
  • Per Grell Lønning, Oslo (født i Gjestal)
  • Odd Næss, Oslo (født i Vågan)